poniedziałek, 17 lutego 2014

#57 Karolina Nowakowska
Aby otrzymać podpisane zdjęcie Karoliny Nowakowskiej , należy  nadesłać zaadresowaną kopertę ze znaczkiem  na poniższy  adres z dopiskiem : Autograf Karoliny Nowakowskiej Teatr Komedia 
Ul.Słowackiego 19 A 
01-592 Warszawa 

7 komentarzy: