sobota, 6 grudnia 2014

#125 Rafał Cieszynskiwysłałam : 24.11.2014 
dost : 2.12.2014 Adres : 

                                                                                 Agencja Gudejko
                                                                                  ul. Chełmska 21
                                                                               00-724 Warszawa
                                                                           z dopiskiem Rafał Cieszyński

8 komentarzy: